ERGONOMICS

ארגונומיה

ללא ספק, שכסא מתאים, הוא אחד הגורמים החשובים לשמירת הבריאות של העובדים בעמדת העבודה במשרד, באם זה כסא מחשב אורטופדי, או כסא מנהלים אורטופדי.
על כן התארגנו ביחד עם הארגונומיסטיים המובילים בשוק הישראלי לשיתוף פעולה, כל אחד בהתמחותו בענף הארגונומיה, וכתוצאה מכך, ביכולתנו להציע וגם להמליץ:

  • פתרונות שונים בסביבת העבודה
  • שיפורים והתחדשות במשרד
  • התאמה אישית בעבודה מול מחשב
  • שירות אישית ברמה גבוהה
  • טיפול ושירות מקוצועי ואמין